Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЛюбопитноНовиниПрепоръчани
Популярно

Патронажна грижа за децата в Нови пазар

За децата 0 до 3 годишна възраст ще бъде осигурена патронажна грижа.

Община Нови пазар спечели проект по Програма за развитие на човешките ресурси „Бъдеще за децата”. Проектът е на стойност 372 517 лeва., а продължителността му е 25 месеца.

Целта на проекта „Бъдеще за децата в Община Нови пазар“ е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД).

Целта на проекта е повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата, информираността относно имунизационния календар и информираността за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи.

Реализирането му ще осигури здравна профилактика и превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система. С него ще се осигурят услуги за ранно детско развитие – формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, както и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието.

С него ще бъдат осигурени превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование, интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, както и на деца с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи.

В рамките на проекта ще се проведат въвеждащи и надграждащи обучения, супервизия на служители на доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, ранна интервенция на уврежданията за деца, интегриран подход и комплексност на подкрепата, и др.

В рамките на проекта ще бъдат наети 11 служители, 9 от община Нови пазар и 2 служители на партньора Сдружение „Хаячи“ с обществено полезна дейност.

Източник: www.shumenonline.bg

Подобни публикации

Виж също и:
Close
Back to top button