Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ПолитикаТОП новини
Популярно

Центърът за ранно детско развитие продължава дейността си

Центърът за ранно детско развитие, който от 7 години помага на деца с изоставане в психичното, двигателното и говорното развитие, ще продължи да работи като дейността му ще бъде финансирана от държавата.

Проект „Център за ранно детско развитие в община Шумен“ стартира на 1 септември 2016 г., като първоначалната продължителност беше за 26 месеца. Впоследствие схемата „Услуги за ранно детско развитие“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ бе удължавана 6 пъти, като за всеки от тях, Екипът по управление е кандидатствал за финансиране с мотивиране на нуждата от услугата. По този начин общият срок на изпълнение на проекта достигна 7 години. Сега той приключва окончателно на 30 септември тази година.

Община Шумен е една от малкото общини, която работи до самия край на процедурата. Проектът е сред „отличниците“ – в изпълнението му за целия период няма наложени корекции и финансови санкции.

Числеността на екипа през годините варира от 12 до 15 души – специалисти в различни области. Утвърденият капацитет по проекта бе 60 деца и 50 родители и той се запълни изцяло месец след стартиране на Центъра. През годините има периоди, в които центърът работи със 100% над капацитета си и услуги са предоставяни на 120 деца. Въпреки прекомерната заетост на екипа, услуга не е отказана на нито едно дете, което е имало нужда от специализирана помощ.

За целия период на изпълнение на проекта, услуги „ Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа“  получиха общо 470 деца от община Шумен и 326 родители. Към приключването на проекта, Центъра посещаваха 75 деца и 57 родители.

Центърът за ранно детско развитие е предоставил услуги на деца от 0 до 7 годишна възраст с изоставане в психичното, двигателното и говорното развитие, с разстройства в аутистичния спектър, вродени и генетични заболявания, недоносени бебета, деца с неврологични заболявания и поведенчески проблеми- хиперактивност и дефицит във вниманието,  неврози в детска възраст, с нарушения в комуникацията, социализацията и адаптацията в детски заведения.

Консултации са получили и родителите, за да преодолеят трудностите и да бъдат подкрепени в усилията им да развиват и общуват с децата си.

Общият бюджет за 7-годишния период  е 1 116 598 лв., средно по 159 514 лв. годишно. Цялото финансиране е осигурено от Европейския социален фонд и ОП „Развитие на човешките ресурси“.

След приключването на проекта, Центърът ще продължи дейността си като държавно делегирана дейност. Той ще бъде разкрит като Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания с Програма ранна интервенция на уврежданията и ще се намира на същото място в сградата на ДГ „Пчелица“, на ул. „Райна Княгиня“ 1, етаж 1.

Запазва се капацитета от 60 деца на възраст от 0-7 години с изоставане в психичното, двигателното и говорното развитие. През месец октомври, родителите могат да подават заявления за прием в Отдел „Закрила на детето“, за информация относно документите –     телефон 0878 169968.

Източник: www.shumenonline.bg

Подобни публикации

Back to top button