Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЛюбопитноНовиниТОП новини
Популярно

Заслужена награда

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Мариана Георгиева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Шумен, с отличия „Личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1500 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличията са предложени от София Радославова – административен ръководител на Окръжен съд – Шумен. Тя се мотивира с дългогодишния юридически стаж на съдия Георгиева – над 37 години, изцяло в органите на съдебната власт като магистрат и заместник-председател на Окръжен съд – Шумен. Акцентира се на създадената от нея като ръководител на наказателното отделение на съда много добра организация на работа и активното подпомагане на председателя на съда. С осъществяваното от нея срочно и законосъобразно правораздаване, е допринесла за постигане на много добрите резултати в правораздавателната дейност на съда през изминалите отчетни години.

С решението си Колегията освободи Мариана Георгиева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Шумен, считано от 2 юли, поради пенсиониране.
Източник: www.shumenonline.bg

Подобни публикации

Виж също и:
Close
Back to top button