Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЛюбопитноНовиниПрепоръчани
Популярно

Мерки срещу пожарите

Извършени са необходимите дейности и превантивни мерки от страна на институциите и общините за недопускане на пожари по време на жътвената кампания на територията на област Шумен. Това докладваха представителите на държавните институции и общините на заседание на Областния съвет за намаляване на риска при бедствия под председателството на областния управител проф. Христо Христов. Членовете на съвета обсъдиха предприетите мерки за недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на земеделската продукция и селскостопанския  инвентар при извършването на дейности в земеделските земи във връзка с настъпването на етап „восъчна зрялост“ на ечемика и пшеницата.

Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” комисар Иван Иванов съобщи, че от две седмици провеждат срещи със земеделските производители, проверява се земеделската техника и се провеждат инструктажи на служителите, които ще работят с тази техника. „Това, което ще предприемем по време на жътвената кампания, е да има включително и през почивните дни проверяващи как се спазват изискванията при извършване на тази дейност. Като цяло регионалната дирекция е привела цялата си техника за гасене на полски и горски пожари, както и за действия при евентуални наводнения“, заяви  комисар Иван Иванов. На база опита от предходни години той напомни и акцентира за повишено внимание на места около жп. линията в района на селата Каменяк и Велино, където няколко години подред има множество пожари по трасето в този участък. Комисар Иван Иванов се обърна към кметовете с молба да предупредят събирачите на трюфели да бъдат особено предпазливи и да спазват мерките за пожарна безопасност, тъй като през изминалата година е имало около 40-50 пожара в горите на недостъпни места, което изключително е затруднило работата на огнеборците. Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” комисар Иван Иванов призова  всички да са предпазливи, предвид факта, че тревната растителност е много висока, до десет дни тя ще изсъхне и това е предпоставка за много сериозни произшествия при възникването на пожари.

От представената информация от институциите стана ясно, че са обходени и почистени трасетата на далекопроводите, проверено е състоянието на съоръженията, проведени са инструктажи на служителите, осигурени са високо проходима техника и необходимото оборудване. Сервитутите на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на област Шумен и общинските пътища са окосени, периодично се почистват тези участъци от растителност. В общините са издадени заповеди за предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари и опазване на реколтата. По места кметовете на населените места и земеделските производители са информирани за необходимите противопожарни мерки за опазване на земеделските земи по време на кампанията.

Създадена е организация земеделските производители да оказват съдействие с техника при гасенето на пожари.  Общините също са в готовност и ще полагат с наличната техника при възникване на кризисна ситуация. Доброволните формирования на общините са оборудвани и при необходимост ще оказват съдействие на противопожарните екипи.

По отношение състоянието на речните реки и речни корита са извършени проверки от междуведомствена комисия със заповед на областния управител проф. Христо Христов. От началото на годината са проверени 21 участъка, от които 19 са към Басейнова дирекция  „Черноморски район“ и два към Басейнова дирекция „Дунавски район“. Поставени са изисквания за почистване на девет от участъците, като единия от участъците Областна администрация е почистила със собствени средства. За останалите 8 участъка са подадени искания за финансиране към Министерски съвет и Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане. Към този момент с отговор от МС Областна администрация е информирана, че подадените заявления за финансиране на участъци не са в първи приоритет и не са осигурени средства от бюджета за почистването им. В тази връзка е  подадено искане до Басейнова дирекция „Черноморски район“ за удължаване срока на дадените предписания. В изпълнение на заповедта на областния управител са проверени и язовирите на територията на област Шумен. Общо на проверка подлежат 88 язовира, комисията е проверила 70, останалите ще бъдат проверени по време на есенната проверка. Няма язовири на територията на областта, които са в аварийно или пред аварийно състояние. Работи се постоянно по дадените предписания.
На база информация от община Каспичан за непочистени участъци на река Мадарска и река  Провадийска, Областният съвет за намаляване на риска при бедствия взе решение да сезира „Напоителни системи“-Шумен за проблема с цел да бъдат взети незабавни мерки за почистване на тези места.
Източник: www.shumenonline.bg

Подобни публикации

Back to top button