Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияТОП новини
Популярно

Обществено обсъждане на проекта за Програма за управление на отпадъците на община Шумен

Община Шумен уведомява гражданите и заинтересованите страни, че на интернет страницата на общинската администрация в раздел „Обществено обсъждане“ е публикуван проект на „Програма за управление на отпадъците на община Шумен с период 2021 – 2028 г.“

В рамките на 30 календарни дни, до 16 април 2023 г. ще бъдат проведени писмени обществени консултации във връзка с предложения вариант.

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани на хартиен носител на адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17; на вниманието на кмета на община Шумен Любомир Христов; относно проект на „Програма за управление на отпадъците на община Шумен с период 2021 – 2028 г.“

Текстовете могат да се предоставят и по електронен път на e-mail: mayor@shumen.bgz.atanasova@shumen.bg

Към публикувания проект на „Програма за управление на отпадъците на община Шумен с период 2021 – 2028 г.“ са приложени списък на отпадъците, извън обхвата на Закона за управление на отпадъците, Регионалното депо за неопасни отпадъци и Националния план за управление на отпадъците, както и списък на използваните ресурсни материали и анализи към програмата.

Източник: www.zashumen.bg

Подобни публикации

Виж също и:
Close
Back to top button